ภูพยัคฆ์เป็นพื้นที่สีแดงในอดีต  มาบัดนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านไปแล้ว ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปเยี่ยมชม อนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์  พิพิธภัณฑ์ชนชาติลัวะ และม้ง  สถานีพัฒนาที่สูงภูพยัคฆ์ และค่ายเก่า708อย่างไม่ขาดสาย   ทุกสถานที่ล้วนมีประวัติความเป็นมา มีข้อมูลที่น่าสนใจคุ้มค่าต่อการเดินทางมาเยี่ยมชม    เวบไซท์นี้จะแนะนำข้อมูล ประวัติที่น่าสนใจของแต่ละสถานที่  เส้นทางการเดินทาง และภาพประกอบมากมาย

การเดินทางไปภูพยัคฆ์

จากตัวเมืองน่าน ไปภูพยัคฆ์มีระยะทางประมาณ180กม.บนถนนลาดยางตลอดทั้งสาย จุดหมายปลายทางคือบ้านน้ำรีพัฒนา หรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านน้ำรี    เริ่มจากตัวเมืองน่านมุ่งหน้าสู่ อ.ท่าวังผา  อ.ปัว   อ.เชียงกลาง  อ.ทุ่งช้าง ตามทางหลวงหมายเลข 1080  ถัดจากตัวเมืองทุ่งช้างไปไม่ไกลเส้นทางจะเริ่มขึ้นเขา สู่บ้านห้วยโก๋น และจะเป็นเส้นทางภูเขาโดยตลอด    

ก่อนถึงบ้านห้วยโก๋นจะเป็นสามแยก ถ้าเลี้ยวซ้ายไปประมาณ3 กม.จะเป็นตลาดนัดชายแดนไทยลาว ซึ่งมีร้านค้าขายของทุกวัน แต่จะเป็นตลาดนัดเฉพาะวันเสาร์   ถ้ามีเวลาควรแวะเข้าไปเที่ยว   

เราตรงไปแวะบ้านห้วยโก๋น   ที่นี่เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อมีฝีมือในการทอผ้าลวดลายสีสันสวยงาม  มีร้านจำหน่ายผ้าทอมือไทลื้อราคาย่อมเยากว่าซื้อในเมือง  และมีร้านค้าให้ซื้อน้ำซื้อเสบียงเตรียมไปเที่ยวภูพยัคฆ์

จากบ้านห้วยโก๋นตรงไปไม่นานจะผ่านที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ      แถวๆนั้นจะเจอสามแยก    ถ้าเลี้ยวช้ายจะไปตลาดนัดชายแดนได้อีกทาง  ส่วนเลี้ยวขวาจะไปบ้านน้ำรี ภูพยัคฆ์   ตกลงว่าแยกนี้ให้เลี้ยวขวา      รถจะผ่านบ้านห้วยทรายขาว และบ้านกิ่วจันทร์ที่เป็นหมู่บ้านชาวลัวะ  เลยบ้านกิ่วจันทร์ไปไม่นานจะเจอสามแยกเลี้ยวซ้ายไปบ้านน้ำรี และภูพยัคฆ์   ให้เลี้ยวซ้ายที่นี่  ถนนจะผ่านบ้านน้ำช้าง ไปบ้านน้ำรีรวมระยะทาง17 กม.จากสามแยกนี้   (ที่สามแยกนี้  ถ้าเราตรงไป จะผ่านบ้านห้วยกานต์ ไปออกอ.บ่อเกลือ และกลับเมืองน่านได้เช่นกัน) 

ถึงบ้านน้ำรีแล้ว เส้นทางสู่อนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์จะเลยขึ้นดอยไปอีก 1 กม.

ข้อแนะนำในการเดินทาง
เมื่ออกจากน่านควรเติมน้ำมันให้เต็มถัง  หรือมาเติมปั๊มสุดท้ายที่อ.ทุ่งช้างก็ได้  หลังจากน้นจะเป็นเส้นทางบนเขา และไม่มีปั๊มน้ำมันใหญ่ให้เติมอีก

    สายหมอกคลุมภูริมถนนลอยฟ้า  ช่วงบ้านห้วยโก๋นไปภูพยัคฆ์

      
    นาขั้นบันไดก่อนถึงบ้านน้ำช้าง

      
    บ้านน้ำรีพัฒนากลางวงล้อมแห่งขุนเขา

     
   แผนที่การเดินทางสู่บ้านน้ำรี  อนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ 

Make a Free Website with Yola.