สำนัก 708

จากสำนักงานโครงการหลวง มีถนนคอนกรีตตัดขึ้นสันเขาอีกประมาณ1กม. ทางค่อนข้างชันจึงเหมาะกับรถยนต์ที่มีสภาพดี    บนสันเขาจะมีหุบห้วยเล็กๆแอบอยู่ข้างๆ    ในอดีตเมื่อประมาณปี2516 ถึง2519  หุบห้วยนี้เป็นที่ตั้งสำนัก708 ซึ่งเป็นที่ทำการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท)   มีสมาชิกกรมการเมืองของพคท.อาศัยอยู่ที่นี่หลายคน นับตั้งแต่ลุงชัด(มิตร สมานันท์)เลขาธิการพรรคสมัยนั้น ลุงคำตัน(พ.ท.พโ ยม จุลานนท์)เสนาธิการกองทัพปลดแอกประชาชนไทย  ลุงไฟ(อัสนี พลจันทร์)กวีคนสำคัญผู้แต่งเพลงเดือนเพ็ญ  ลุงธาร(วิรัช อังคถาวร)นักทฤษฎีของพรรค   ลุงจำรัส (เปลื้อง วรรณศรี)อดีตผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ และกรรมการพรรคอีกหลายท่านล้วนพำนักอยูที่นี่     

ปัจจุบันมีการบูรณะฟื้นฟูสำนัก708ขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นการเก็บรักษาร่องรอยประวัติศาสตร์เอาไว้ให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมชม  มีการสร้างกระท่อมลุงชัด ลุงคำตัน และลุงไฟตามรูปทรงเดิมโดยฝีมือนักรบเก่าที่เคยอยู่สำนักนี้   นักท่องเที่ยวยังได้เห็นเตากองร้อย อุโมงค์หลบภัย ในบริเวณสำนักเก่าแห่งนี้อีกด้วย 

     หุบห้วยเล็กๆ ภายใต้ดงไม้ เป็นที่ตั้งของสำนัก708 

 
     รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือรถกระบะ(ในช่วงหน้าแล้ง)สามารถขึ้นถึงที่ตั้งสำนัก708ได้
     แต่การเดินขึ้นก็ให้รสชาติที่สนุกสนานไปอีกแบบ  ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
     เหนื่อยแต่สนุก


     ถึงแล้ว ลานเสาธง708


     กระท่อมลุงไฟ อัสนี พลจันทร์ผู้แต่งเพลงเดือนเพ็ญ

 
   กระท่อมลุงชัด หรือมิตร สมานันท์

 
    กระท่อมลุงคำตัน พ.ท.พโยม จุลานนท์

 
     อุโมงค์708  รูปตัวi

  
     สำรวจอุโมงค์รูปตัวu

 
     เตากองร้อย ระบบสลายควันไฟ   วิวฐานที่มั่นเขตภูพยัคฆ์เมื่อมองจากจุดชมวิวบนสัน708   ไกลสุดคือภูเขาในประเทศลาว

 

Make a Free Website with Yola.