พิพิธภัณฑ์ชนชาติลัวะ และชนชาติม้ง

อาคารสองชั้นทางด้านหลัง
เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ชนชาติลัวะ และชนชาติม้ง อันแสดงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชนชาติทั้งสอง ที่เป็นกลุ่มประชากรหลักของฐานที่มั่น โดยจัดแสดงในรูปบ้านจำลอง มีรูปปั้นแต่งชุดประจำชนชาติ และมีบอร์ดอธิบายให้ความรู้ อีกมุมหนึ่งของตัวอาคารจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ และยุทธปัจจัยในช่วงสงครามอีกด้วย    

การกำหนดรูปแบบ และเนื้อหาการจัดแสดงเป็นผลงานของคุณบุษกร จีนะเจริญ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่าน และทีมงานพิพิธภัณฑ์น่าน   โดยออกเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ ประชุมระดมความทรงจำของชาวบ้านทั้งลัวะ และม้งในพื้นที่หลายครั้ง   เพื่อรวบรวมข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีของสองชนชาติมานำเสนอในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้   ชาวบ้านเองก็มีส่วนอย่างมากในการเล่าเรื่องราวเก่าๆ บริจาคเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ตามประเพณีเพื่อมาจัดแสดงเรื่องราวของพวกเขา  รวมทั้งยังได้ลงแรงปลูกสร้างบ้านจำลองของคนลัวะ และคนม้งแสดงในอาคารพิพิธภัณฑ์อีกด้วย


อาคารสองชั้น คืออาคารพิพิธภัณฑ์ชนชาติลัวะ และม้ง

 
ชนชาติลัวะ และชนชาติม้งในพื้นที่


 บ้านจำลอง และวิถีชนชาติภายในอาคารพิพิธภัณฑ์

Make a Free Website with Yola.